Kursų programa yra skirta suteikti žinias, reikiamus įgūdžius ir tobulinti gebėjimus tapyboje su vandeniniais ir akriliniais dažais.
Akademinės valandos kaina – 4,00 €

Tikslai ir uždaviniai:

• Susipažinti su spalvų maišymo ir potėpių ypatumais su vandeniniais ir akriliniais dažais.
• Pajusti skaidraus ir sodraus potėpio galimybes tapyboje.
• Išmokti techniškai atlikti spalvų nutolimą, perėjimą, suliejimą, kontūro išnykimą.
• Išsiaiškinti šviesos ir šešėlio įtaką spalvai ir formai.
• Išbandyti plokštuminio ir vieno tono tapymo galimybes.
• Susipažinti su medžiaginių savybių perteikimo ypatumais, tekstūromis ir faktūromis.
• Gebėti perteikti gamtoje vyraujančias spalvas ir formas.
• Spalvomis, tonais ir perspektyvos suvokimo metodais perteikti erdvinį gylį.
• Tapybinės raiškos priemonėmis siekti žmogaus portretinio ir dvasinio panašumo.
• Profesionaliai perteikti žmogaus kūno harmoniją ir grožį.
• Savarankiškai kurti, pritaikant įgytas žinias ir įgūdžius.
• Atrasti ir lavinti savo individualų stilių tapyboje.

 

Anotacija 
Kursų programa yra skirta suteikti žinias, reikiamus įgūdžius ir tobulinti gebėjimus tapyboje su vandeniniais ir akriliniais dažais. Mokyti pritaikyti ir akademinio piešimo žinias, realizuojant kūrybinius sumanymus tapybos technika. Programa yra vykdoma praktinių užsiėmimų metu. Uždaviniai ir tikslai aptariami darbo eigoje ir palaipsniui suteikiama reikiama informacija. Konsultuojama individualiai, aptariami rezultatai, pateikiama teorinė ir vaizdinė medžiaga. Programa siekiama supažindinti su elementariais tapybos technikos pagrindais, lavinti įgūdžius, atskleisti individualius gebėjimus ir stilių. Mokyti įgytas žinias savarankiškai pritaikyti kūrybiniuose darbuose ir ieškoti naujų idėjų. Ugdomas gebėjimas tinkamai atskleisti savo gabumus, atliekant tapybos darbų užduotis ir sukaupiamas darbų aplankas stojamiesiems į aukštąsias mokyklas.