Kursų programa yra skirta suteikti žinias, lavinti gebėjimus ir ugdyti savarankiškumą, realizuojant kūrybinius sumanymus piešimo technika.
Akademinės valandos kaina – 4,00 €

Tikslai ir uždaviniai:

• Suvokti piešinio komponavimo lape principus.
• Gebėti nustatyti daikto proporcijas ir modeliuoti lape.
• Susipažinti su regimosios perspektyvos perteikimo metodais.
• Suvokti šviesos įtaką daikto formos optiniam vaizdui.
• Gebėti perteikti medžiaginį daiktų išskirtinumą, tekstūrą, faktūrą ir reljefiškumą.
• Pažinti žmogaus kūno konstrukciją , proporcijas ir modeliavimo principus lape.
• Lavinti matymo ir techninius įgūdžius portretinio panašumo perteikimui.
• Mokėti taikyti erdvės ir perspektyvos vizualizavimo metodus miesto ir interjero piešiniuose.
• Išmokti atlikti piešinius eskizo ir studijos lygmenyje.
• Lavinti erdvinio ir meninio suvokimo įgūdžius.
• Ugdyti profesionalius akademinio piešimo gebėjimus.

Anotacija
Kursų programa yra skirta suteikti žinias, lavinti gebėjimus ir ugdyti savarankiškumą, realizuojant kūrybinius sumanymus piešimo technika. Programa yra vykdoma praktinių užsiėmimų metu. Pagrindiniai uždaviniai ir tikslai aptariami darbo eigoje. Konsultuojama individualiai, aptariami rezultatai, pateikiama teorinė ir vaizdinė medžiaga. Programa siekiama suteikti stabilų piešimo pagrindų įsisavinimą, atskleisti individualumą, išmokti įgytas žinias pritaikyti kitose vizualinio vaizdavimo srityse. Ugdomas gebėjimas kuo geriau atskleisti savo gabumus, atliekant piešimo užduotis ir sukaupiamas reikiamas darbų aplankas stojamiesiems į aukštąsias mokyklas.