Kursų programa skirta suteikti žinias ir lavinti techninius gebėjimus vaizduojamosios kompozicijos kūriniuose.
Akademinės valandos kaina – 4,00 €

Tikslai ir uždaviniai:
• Susipažindinti su vaizduojamosios kompozicijos pagrindinėmis sąvokomis, struktūra sudedamosiomis dalimis, raiškos ir harmonizavimo priemonėmis.
• Išsiaiškinti kompozicijos vienovės ir išraiškingumo dėsnius.
• Gebėti suvokti komponavimo, stiliaus, proporcijų ir ritmo principus.
• Susipažinti su modulio sąvoka ir moduliavimo kūrybinėmis galimybėmis kompozicijoje.
• Išsiaiškinti ortogonalių projekcijų reikšmę architektūrinės kompozicijos vizualizacijoje.
• Gebėti perspektyvoje perteikti architektūrinius tūrius ir plokštumas.
• Kompozicinės raiškos priemonėmis perteikti urbanistinę aplinką.
• Ugdyti erdvinio suvokimo ir projektinius idėjos realizavimo įgūdžius
• Lavinti kūrybinį vizualinį suvokimą ir meninius idėjos realizavimo gebėjimus.
• Tikslingai ir kūrybiškai taikyti įgytas žinias ir ieškoti naujų individualių idėjų.

Anotacija
Kursų programa skirta suteikti žinias ir lavinti techninius gebėjimus vaizduojamosios kompozicijos kūriniuose. Mokyti tikslingai pritaikyti teorinius pagrindus ir ieškoti naujų individualių galimybių, atliekant kūrybinius sumanymus įvairiomis raiškos ir harmonizavimo priemonėmis. Programa yra vykdoma praktinių užsiėmimų metu. Idėjos, užduotys ir tikslai aptariami ir detalizuojami darbo eigoje. Konsultuojama individualiai, aptariami rezultatai, prie kiekvienos užduoties pateikiama reikiama teorinė ir vaizdinė medžiaga. Programa siekiama ne tik suteikti žinias, bet ir atskleisti kūrybinį individualumą, ieškoti naujų vizualinio vaizdavimo raiškos priemonių ir idėjų. Ugdomas gebėjimas atskleisti savo gabumus, atliekant kompozicijos darbų užduotis ir papildomas darbų aplankas stojamiesiems į aukštąsias mokyklas.